Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/template-parts/content/content-page) is not within the allowed path(s): (/www/doc/www.brucelipton.cz:/disk2/doc/www.brucelipton.cz:/usr/share/php:/www/tmp:/tmp) in /www/doc/www.brucelipton.cz/www/wp-content/themes/teluro/inc/vendor/colibriwp/themebase/src/View.php on line 55
 1. Informace o subjektu Mirami Media s.r.o
  1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala Mirami Media s.r.o ( dále jen MM) , se sídlem K Větrovu 535, 25168, IČ: 02668122.
  1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek
  www.brucelipton.cz
  1.3. Mirami Media s.r.o působí při zpracování osobních údajů jako správce pouze ohledně osobních údajů uživatelů, kteří si zakoupí produkty nebo služby na výše uvedeném webu. V tomto případě Mirami Media s.r.o určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
 2. Jaké údaje zpracováváme?
  2.1. Údaje poskytnuté uživateli při vytváření objednávky. MM zpracovává primárně osobní údaje,
  které nám sami poskytnete při nákupu služeb nebo zboží. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a
  příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete.
  2.2. MM není schopná kontrolovat veškerý obsah tvořený přímo uživateli. Pokud v rámci objednávky
  nebo jiného užívání webových stránek uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích
  osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby ke zveřejnění osobních údajů udělili svůj souhlas. Pokud
  jakýkoli uživatel zjistí, že došlo zveřejnění osobních údajů v rozporu s těmito pravidly, může se obrátit
  na MM prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?
  3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje případné porovnání Vašich údajů s údaji v objednávce a vytvoření faktury.
  3.2. Pro vyřízení Vašeho nákupu využíváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a pokud je zadáte, tak i fakturační údaje. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže MM vyřídit Vaši objednávku. Pokud požadujete vystavit fakturu zpracováváme Vámi zadané údaje pro vytvoření faktury.
  3.3. Pro nabídku našich služeb formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá MM především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas MM udělujete nebo neudělujete v průběhu objednávky zboží nebo služeb.
 4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
  4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé webu www.brucelipton.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních a to: kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u MM na e-mailové adrese info@brucelipton.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 5. Kdo má přístup k údajům?
  5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány MM. Pokud by měli další osoby v budoucnu přístup k osobním údajům budou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek bude trvat i po skončení jejich spolupráce s MM.
 6. Jak dlouho údaje zpracováváme?
  6.1.MM zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky či nákupu na www.brucelipton.cz. Ze zákona MM následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
  6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo od posledního nákupu služeb. Poté budete vyzváni ze strany MM k potvrzení, že nadále trvá Váš zájem o zasílání obchodních sdělení.
 7. Jaká jsou vaše práva?
  7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na MM a požadovat: Informace ohledně osobních údajů, které MM zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů. Přístup k údajům, které jste poskytli MM, ať již v průběhu rezervace, registrace nebo nákupu na webu. V případě uplatnění tohoto práva Vám MM potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může MM správně vyřídit Vaši rezervaci či nákup. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že MM zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MM nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek MM Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od MM k jinému subjektu, kdy MM předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
  7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností MM se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. Bezpečnost
  8.1. MM dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). MM klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
  8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MM pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.
 9. Kontakt
  9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na MM emailem na adresu info@brucelipton.cz, nebo na telefonní číslo +420 777 130 420.