Pravidla nakládání s osobními údaji

 

1. Informace o subjektu Mirami Media s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Mirami Media s.r.o. se sídlem
K Větrovu 535, 25168, IČ: 02668122, DIČ: CZ02668122 ( dále jen „MM“) . Subjekt je zapsán veden u
Městského soudu v Praze pod značkou: C 221646
1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek
www.brucelipton.cz
1.3. Mirami Media s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce pouze ohledně osobních
údajů uživatelů, kteří si zakoupí produkty nebo služby na výše uvedeném webu. V tomto případě
Mirami Media určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních
údajů.
.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté uživateli při vytváření objednávky. MM zpracovává primárně osobní údaje,
které nám sami poskytnete při nákupu služeb nebo zboží. Tyto údaje zahrnují zejménajméno a
příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete.
2.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování
nabídky produktů a služeb využívá podnikatel informace o Vámi provedeném nákupu vstupenek.
Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili
ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává MM údaje o návštěvě webových stránek,
Vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.
2.6. MM není schopná kontrolovat veškerý obsah tvořený přímo uživateli. Pokud v rámci objednávky
nebo jiného užívání webových stránek uvedete či zveřejníte jakékoliosobní údaje týkající se třetích
osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby ke zveřejnění osobních údajů udělili svůj souhlas. Pokud
jakýkoli uživatel zjistí, že došlo zveřejnění osobních údajů v rozporu s těmito pravidly, může se obrátit
na MM prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování
údajů v tomto případě zahrnuje případné porovnání Vašich údajů s údaji v objednávce a vygenerování
Potvrzení objednávky
3.2. Pro vyřízení Vašeho nákupu využíváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a pokud je
zadáte, tak i fakturační údaje. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže MM vyřídit Vaši
objednávku. Pokud požadujete vystavit fakturu zpracováváme Vámi zadané údaje pro vytvoření
faktury.
3.3. Pro lepší cílení reklamy a propagace MM zpracovává MM při využití cookies údaje
o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách
www.brucelipton.cz. Na základě sesbíraných dat získává MM statistiky, analýzy a reporty o chování
uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné zejména lépe zacílit reklamu nebo
přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte.

4. Cookies

4.1. Cookies. MM používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich
chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a
pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit
nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení
přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete MM ukládání cookies, nemusí některé části
webových stránek pracovat správně.
.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány MM. Pokud by měli další osoby v budoucnu přístup
k osobním údajům budou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek bude trvat i po skončení jejich
spolupráce s MM.
 

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. MM zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky či
nákupu na www.brucelipton.cz. Ze zákona MM následně uchovává některé údaje obsažené v účetních
dokladech.
 
6.2. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává MMpo celou dobu
trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení
cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání
souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.
 

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na MM a požadovat:
 
- Informace ohledně osobních údajů, které MM zpracovává, ohledněúčelu a povahy
zpracování osobních údajů
- Přístup k údajům, které jste poskytli MM, ať již v průběhu rezervace, nebo nákupu na webu.
V případě uplatnění tohoto práva Vám MM potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou
zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich
zpracování.
- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě
aktuálních údajů může MM správně vyřídit Vaši rezervaci či nákup .
- Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci
osobních údajů), jestliže se domníváte, že MM zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou
Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
- Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejichomezené zpracování, pokud
již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MM nemá zákonný důvod osobní údaje
zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění
uvedených podmínek MM Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
- Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho
souhlasu od MM k jinému subjektu, kdy MM předá Vaše osobní údaje v běžně používaném
formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností MM
sestížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

8. Bezpečnost

8.1. MM dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu
s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). MM klade
při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných
údajů.
8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají
přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené
v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn
heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany MM pravidelně testováno a ochranu
průběžně vylepšujeme.
 

9. Kontakt

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých
práv se můžete obracet na Miru Liškovou emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na
telefonním čísle+420 602 310 064.
 

10.Účinnost

10.1.Tato pravidla jsou účinná od25. 5. 2018.
SPŘÁTELENÉ WEBY
SLEDUJTE NÁS
  • facebooktwitteryoutube

Copyright © 2018 brucelipton.cz - Epigenetika // Tvorba webových stránek